X
تبلیغات
داستانهای عبرت انگیز - *اخلاق پیامبر(ص) وجه تمایز آن حضرت از دیگران است*

شنبه دوازدهم بهمن 1387

*اخلاق پیامبر(ص) وجه تمایز آن حضرت از دیگران است*

*اخلاق پیامبر(ص) باید الگویی برای مسلمانان باشد*

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات ادیان و مذاهب قم با اشاره به اینکه پیامبر گرامی اسلام(ص) نه تنها آموزگار انسانها است، بر ضرورت پیروی از اخلاق حسنه پیامبر تأکید کرد و گفت: مسلمانان باید از اخلاق و اعمال شایسته پیامبر اسلام (ص) پیروی کرده و با خلق نیک نمونه ای از مسلمانی واقعی باشند .

مهراب صادق نیا عضو هیئت علمی مرکز مطالعات ادیان و مذاهب قم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پیامبر گرامی اسلام(ص)، تعلیم دهنده و تربیت کننده انسانها است، در بخش تعلیم دانش از سوی حضرت منتقل می شود اما در بخش تربیت که خیلی اهمیت دارد و دین اسلام نیز به آن سفارش کرده است بحث انسان سازی مطرح است.

عضو هیئت علمی مرکز مطالعات ادیان و مذاهب قم با تأکید بر اینکه رفتار نبی اکرم(ص) بر همگان حجت است، یادآور شد: حجت رفتار پیامبر اسلام(ص) بر همگان واضح است، در ادیان مختلف هنگامی که شخصیتی برجسته وجود دارد مردم می توانند از وجود این شخصیت بهره برده و به آن اقتدا کنند، در دین اسلام نیز همین گونه است مسلمانان زمانی ایمان کامل می آورند که به پبامبر اقتدا کنند .

وی افزود: زمانی می توان به شخصیت برجسته ای افتخار کرد که بتوان به آن اقتدا نمود، پیامر اکرم(ص)، در قرآن به عنوان اسوه و الگوی انسانها خوانده شده است و همه انسانها می توانند به پیامبر گرامی اسلام اتکا کنند، تنها کافی است که به وجود پیامبر به دید اسوه و الگو نگاه کنیم و این قاعده کلی را همواره در نظر داشته باشیم.

مهراب صادق نیا در ادامه با اشاره به اینکه پیامبر(ص) دارای خلقی نیکو بودند، اظهار داشت: پیامبر اکرم (ص)، شخصیت بزرگ و عظیمی است که قرآن وی را در موارد بسیاری توصیف کرده و وجود گرامی اش را دارای خلقی عظیم خوانده است . 

وی با تأکید بر اینکه پیامبر(ص) سرمشقی برای انسانها است، تصریح کرد: به این دلیل که پیامبر گرامی اسلام از اخلاقی نیکو بهره مند است و خداوند او را به عنوان سرمشق برای هدایت انسانها عنوان کرده، پس شایسته است با قدری تأمل در این رابطه از وجود گرامی و نازنین پیامبر استفاده کنیم و رفتار او را به عنوان معیار و الگو در تمام لحظه های زندگی مد نظر قرار دهیم.

وی همچنین تصریح کرد: به لحاظ نظری در رابطه با تمعق خصوصیات اخلاقی پیامبر(ص) ابتدا باید این تفکر در ذهن حل شود که پیامبر چون متصل به منبع وحی بود همه آن اموری را می دانستند که عموم مردم از دانستن آن عاجز بودند پس به گونه ای رفتار می کنند که شایسته است و مصلحت بشر در آن قرار دارد . صادق نیا در ادامه افزود: بر اساس این پیش فرض اگر پیامبر(ص)، توانست به مراتبی برسد ما نیز می توانیم مانند او باشیم چرا که در روایات آمده است که روز قیامت هیچ چیزی مانند خوش خلقی سنجیده نمی شود، پیامبر اکرم(ص) در میان مردمی زندگی می کردند که دارای فرهنگی مرده بودند ایشان در میان این مردم شهره خوش خلقی بودند بنابراین ما نیز باید بتوانیم در دنیای امروز مانند پیامبر(ص) رفتار کنیم.

*اخلاق پیامبر (ص) الگویی برای تدبر در دین اسلام است*

 

 

 

عضو هیئت علمی مر کز مطالعات ادیان و مذاهب قم با تأکید بر اینکه حضرت محمد (ص) مظهر اخلاق و نمونه ارزشمندی برای مسلمانان هستند، گفت: خصوصیات اخلاقی پیامبر اسلام(ص)، نمونه بسیار خوبی برای مطالعه در شخصیت ایشان و ویژگیهای دین اسلام است تا طی آن با قدری تأمل و تدبر، نتایج این مطالعه سازنده فرهنگ زندگی امروز مسلمانان باشد حمید ملک مکان عضو هیئت علمی مرکز مطالعات ادیان و مذاهب قم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در رابطه با گشاده رویی و خلق نیک پیامبر(ص) در برخورد با دیگران روایات بسیاری در تاریخ اسلام وجود دارد، در روایتی از حضرت امیرالمومنین علی(ع) آمده است که شخصی نزد ایشان آمدند و از اخلاق پیامبر پرسش کردند و گفتند که صفات و نعمت های پیامبر را برای ایشان بازگو کنند حضرت فرمودند تو برای من نعمت های موجود در دنیا را بیان کن، شخص بعد از کمی تأمل گفت من نمی توانم نعمت های دنیا را بیان کنم.

وی افزود: حضرت علی(ع) در بیان نعمت های وجودی پیامبر(ص)، به شخص گفت  من چگونه می توانم نعمت های بی شمار وجود پیامبر اکرم را برایت بگویم در حالی که تو نتوانستی نعمت های دنیا را که اندک هستند برای من بازگو کنی، این روایت بیانگر صفات بی شمار و جامع پیامبر اکرم(ص) است . عضو هیئت علمی مرکز مطالعات ادیان و مذاهب قم با اشاره به اینکه اخلاق پیامبران الهی از سوی پیامبر

اسلام(ص) تکمیل شده است، یادآور شد: پیامبر بارها و بارها در قرآن به عنوان رحمت در اسلام خوانده شده است بنابراین فلسفه بعثت پیامبر(ص) علاوه بر اینکه ترویج کننده دین اسلام است مروج دین با توجه به مباحث اخلاقی نیز بوده و در واقع انتقال دهنده دین اسلام با جلوه های اخلاقی پیامبر اسلام است . 

وی همچنین تصریح کرد: هنگامی که می بینیم یکی از عمده ترین عوامل ترویج دین توسط پیامبر(ص) بعد اخلاق است و خود حضرت نیز به عنوان سمبل اخلاق در اسلام است و با توجه به روایات بسیاری که حکایت از خوش خلقی ایشان دارد چرا ما با این منبع عظیم که در اختیار داریم نتوانیم پیرو راه ایشان باشیم در حالی که می دانیم حساب خوش خلقی از حساب اعمال و عبادات در آخرت جدا است. ملک مکان در ادامه با بیان اینکه پیامبر(ص) بسیار مهربان بود، گفت: علاوه بر اینکه پیامبر اکرم(ص) در برخورد با پیروان و یاران خویش بسیار خوش سخن و خوش برخورد بودند با دشمنان خود نیز تا آنجایی که به دین اسلام لطمه ای وارد نمی شد مهربان بودند این نمونه مناسبی برای بهره گیری از سجایای اخلاقی ایشان است که بهترین فرد در روی زمین اینگونه متواضع عمل می کند.

**پیامبر اکرم (ص) نماد اخلاق است**

 

پیامبر اکرم(ص) در شرایطی به بعثت رسید که انواع فسادهای اخلاقی فراگیر شده بود، آن حضرت با بهره گیری از اخلاق ویژه خود، مکارم اخلاقی را به گونه ای اعجاب انگیز گسترش داد و امروز نیز برایجهانیان نماد اخلاق است . آن را به کار گیرند. وی با اشاره به ویژگیهای سعه صدر، دلسوزی و رأفت حضرت محمد (ص) گفت: قرآن بارها به این ویژگیهای حضرت محمد(ص) اشاره کرده و بر اصرار نبی اکرم بر هدایت مردم شهادت داده است .

رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب قم یاد آور شد: پیامبر اکرم (ص) زمانی که تفاخر، غرور، تکبر، حیله، نیرنگ و انواع فسادهای اخلاقی و تکثر طلبی فزونی گرفته بود، زمانی که دختران را زنده به گور می کردند، به بعثت رسید و تحولاتی اساسی و بسیار چشمگیر ایجاد کرد.

حجت الاسلام سید ابوالحسن نواب با بیان اینکه پیامبر مبارزات خود را با صفات منفی شروع کرد، افزود: پیامبر چنان در این زمینه از اخلاق بهره گرفت که وقتی عرب از در می آمد، نمی دانست کدامیک از حاضران پیامبر است و کدامیک یار او . پیامبر با رفتار خود به گونه ای فوق العاده با تفاخر و غرور مبارزه و همه را به تعجب وا می داشت .

وی گفت: با مطالعه اخلاق جاهلیت می توان دریافت که پیامبر(ص) صفات بد را رفع و در مقابل صفات خوب را جایگزین و بنیانگذاری کرد، حضرت محمد(ص) مکارم اخلاقی را به گونه ای اعجاب انگیز گسترش داد.ر ئیس مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب قم اظهارداشت: اخلاق پیامبر از آن جهت اعجاب انگیز بود که در شرایطی که اعراب در عصر جاهلیت در اوج فساد و زشتی زندگی می کردند حضرت محمد (ص) دست دخترش را می بوسد.

*خوش خلقی از ویژگیهای بارز پیامبر اسلام(ص) است*

 

عضو هیئت علمی مرکز مطالعات ادیان و مذاهب قم با بیان اینکه خوش خلقی یکی از ویژگیهای بارز در زندگی پیامبر اکرم(ص) است، گفت: خوش خلقی پیامبر در جذب اقشار مختلف به آن حضرت تأثیر به سزایی داشته است .مهدی فرمانیان عضو هیئت علمی مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب قم در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد ویژگی های اخلاقی پیامبر(ص)، به ویژه خوش خلقی ایشان، اظهار داشت: پیامبر گرامی اسلام(ص)، در طول زندگی پرقدر و منزلت خویش، بهترین خصوصیات اخلاقی را بروز دادند و به همین علت نیز بهترین بنده خدا در روی زمین بود، یکی از ویژگیهایی که در وجود پیامبر به خوبی قابل لمس بود خوش خلقی و برخود نیکو با دیگران بود.وی با بیان اینکه خوش خلقی یکی از ویژگیهای بارز اخلاق پیامبر(ص) است، گفت: حضرت محمد(ص) به هیچ وجه بی احترامی را با بی احترامی جواب نمی دادند بلکه همیشه در برخورد با دیگران حتی در برخورد با دشمنان اسلام که روی خوش به پیامبر(ص) نشان نمی دادند، با احترام برخورد می کردند.

عضو هیئت علمی مرکز مطالعات ادیان و مذاهب قم با اشاره به گرمی برخورد پیامبر اکرم با دیگران، یادآور شد: یکی دیگر از مسائلی که در حسن خلق و خوش خلقی پیامبر(ص) می توان به آن اشاره داشت این است که عذر افراد را به راحتی می پذیرفتند حتی اگر به ایشان دروغ گفته می شد، در واقع ایشان هیچگاه کارهای مردم را نقد نمی کرد و گوش شنوای مردم و حلال مشکلات آنها بود.مهدی فرمانیان با تأکید بر خوش خلقی پیامبر در برخورد با یاران و دشمنان خویش، یادآور شد: پیامبر اسلام در برخورد با زنان، بردگان و اسیران و کودکان و حتی حیوانات و درختان احترام خاصی قائل بودند، همان طور که در روایات تاریخی اسلام است که ایشان همواره در سلام کردن به کودکان پیشقدم بودند .وی گفت: یکی از ملموس ترین آثار خوش خلقی پیامبر گرامی اسلام(ص)، بخشندگی ایشان نسبت به تمام مسائل در ارتباط با آن حضرت بود البته در این رابطه نیز تا حدی که اسلام به آن حضرت اجازه می داد، عمل می کرد.عضو هیئت علمی مرکز مطالعات ادیان و مذاهب قم با اشاره به اینکه خصوصیات اخلاقی پیامبر(ص)، بهترین درس برای زندگی اجتماعی و فردی هر شخص است، اظهار داشت: با مطالعه در بخش اخلاقی و رفتاری پیامبر کافی است کمی از تکبر و غرور دوری کرده و خلقت همه انسانها را یکی بدانیم .

*پیامبر(ص) از جامع ترین خصوصیات اخلاقی برخورداربود*

 

معاون پژوهشی مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی قم با اشاره به اینکه خصوصیات اخلاقی رسول اکرم(ص) جامع ترین خصوصیات اخلاقی در دین اسلام هستند، گفت: یکی از شاخص ترین خصوصیات اخلاقی پیامبر که موجب شد ایشان بهترین بنده باشند تواضع در برابر دیگران است .حجت الاسلام سید حسن عابدیان معاون پژوهشی مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی قم در گفتگو با خبرنگارمهر، اظهار داشت: از روشن ترین خصوصیات پیامبر به عنوان پیشوای مسلمانان و کامل ترین فرد در اسلام فروتنی ایشان است که در وجود مبارک آن حضرت جلوه گر است، در سیره عملی و در فرمایشات رسول گرامی اسلام مشاهده می کنیم حضرت در برخورد با دیگران جانب احتیاط را رعایت می کردند و همیشه مراقب بودند که ذره ای تکبر و  خود بزرگ بینی در ایشان بروز نکند.وی با اشاره به روایتی در دین اسلام درمورد فروتنی پیامبر(ص) یادآور شد: در روایات آمده است که حضرت روزه بودند و موقع افطار برای ایشان غذا آوردند حضرت در خواست کردند که غذا برگردانده شود به این دلیل که غذای ایشان با بقیه فرق می کرد، این روایت نمونه بارزی از تواضع ایشان در برابر دیگر مسلمانان است، ایشان در هیچ زمان و در هیچ شرایطی خود را برتر از دیگران نمی دانست و در مقابل دیگران تواضع به خرج می داد.معاون پژهشی مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی قم با بیان اینکه بزرگی و جلال تنها مخصوص خداوند است، گفت: بزرگی و جلال تنها مخصوص خالق آسمانها و زمین است، چرا که خداوند در آفرینش انسانهاتفاوتی قائل نشده و تفاوت انسانها تنها در انجام اعمالشان است که آنها را نزد خداوند برتر می کند لذا از این منظر جایز نیست که کسی خود را از دیگری برتر بداند چرا که سرشت همه آدمیان از خاک است و به خاک نیز برگردانده

می شود.وی با اشاره به اینکه وجود پیامبر(ص) بهترین الگو و نمونه در زندگی هر انسان است، اظهار داشت: وجود مبارک رسول اکرم در اسلام موجب دلگرمی همه انسانها است از این رو خصوصیات اخلاقی ایشان بهترین منبع استفاده اخلاقی و اجتماعی برای هر شخصی است، اگر بتوانیم به این خصلت آن طور که مد نظر پیامبر است دست یابیم، می توانیم در همه حال از بهترین زندگی برخوردار باشیم .

حجت الاسلام عابدیان در ادامه یادآور شد: مشکلات جامعه و همچنین مشکلات زندگی شخصی ناشی از تکبراتی است که در زندگی داشته ایم، برای اینکه این مشکلات را از زندگی و از جامعه دور کنیم لازم است قدری تکبر و غرور را از خود دور و ساده زیستی و فروتنی را از محضر پیامبر گرامی اسلام بیاموزیم

اعظم(ص)، در برخورد خود با دیگران می توانیم بهره کامل را از این خصوصیات داشته باشیم، فقط.

اخلاق و عدالت شاخص زندگی پیامبر (ص) است

 

عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر ضرورت شناسایی خصوصیات اخلاقی و اجتماعی رسول اکرم، گفت: پیامبر اسلام از تمام جنبه های اخلاقی و رفتاری، الگویی کامل و شایسته برای انسان امروز هستند، یکی از شاخص ترین ویژگی های ایشان اعتدال در همه موارد زندگی فردی و اجتماعی است، لذا بحث و تفحص بسیاری را می طلبد که درک آن آثار بسیاری در پی خواهد داشت .حجت الاسلام سید احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اعتدال به معنای آن است که انسان یک محور گزینه شده و شایسته را انتخاب و بر اساس آن محور حرکت و از تندروی و کندروی بپرهیزد، بنابراین جدای از پایبندی به اصول اعتدال، نمی توان اعتدال راتفسیر کرد.عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر سنجیده بودن اعتدال پیامبر اعظم(ص)، اظهار داشت: اعتدالی که پیامبر اکرم(ص)، داشت با توجه به این تمام اصول بود، به این معنا که در همه زمینه ها و در همه مسائل اعتدال از سوی ایشان رعایت می شد، در واقع می توان گفت کاملترین اعتدال توسط او در زمان جاهلیت اجرا می شد، زمانی که کسی درکی از مساوات و عدالت نداشت .وی افزود: پیامبر اکرم(ص)، در همه حوزه های اعتقادی، اخلاقی و عملی شاخص را مشخص می کرد به گونه ای که زیاده روی و یا کوتاه آمدن از آن افراط و تفریط محسوب می شود، براین اساس نمی توان بدون یافتن اصول اعتدال آن را تفسیر و حتی تحصیل کرد، بنابراین تفسیر اعتدال موضعی است و می بایست موضع مشخصی را تعیین نمود لکن موضع حق به دور از افراط و تفریط است که معنا می یابد.حجت الاسلام سید احمد خاتمی با اشاره به اینکه هر انسانی نیازمند به مقلد بودن از رفتار پیامبر(ص) است، اظهار داشت: نگاه ما به الگو بودن اخلاق و رفتار پیامبر(ص)، باید همواره در رأس هرم زندگی قرار گیرد در این راستا لازم است زندگی خویش را با اصولی که ایشان آنها را در زندگی و در اجتماع رعایت می کرد تطبیق داده و بیشتر در زمینه شناسایی زندگی پیامبر گرامی اسلام مطالعه کنیم.وی در ادامه اظهار داشت: اعتدال پیامبر(ص) در زندگی به نحوی است که هم باید زندگی را در اختیار داشته باشیم و هم معنویت را، و به زبانی دیگر باید دنیا و آخرت را به کام خود کشاند و بهترین کارها را برای دستیابی به آنها انجام داد، این شاخص را می توان فهمید کسانی که به بهانه معنویت دنیا را رها می کنند از خط اعتدال دور می شوند همچنین آنهایی که به بهانه دستیابی به دنیا معنویت را فراموش می کنند از خط اعتدال فاصله گرفته اند

حضرت محمد (ص) فضایل اخلاقی را تحقق بخشید

هدف از بعثت پیامبران ایجاد اخلاق حسنه و نیکو بود، حضرت محمد (ص) نیز به عنوان خاتم پیامبران مبعوث شد تا فضایل اخلاقی و خلقیات نیکو را تحقق بخشیده و رذایل اخلاقی را یادآور شود.حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شیوه آموزش فضایل اخلاقی از سوی حضرت محمد (ص) اظهار داشت: پیامبر اکرم(ص) هنگامی که قصد داشت خلقیات نیکو را در جامعه پیاده کند، جامعه آن زمان را با هیچ چیز قیاس نمی کرد بلکه از شیوه ها و روشهای خاص آن دوران استفاده و از روشی  بهره می برد که از خداوند بلند مرتبه فراگرفته بود تا در سایه آن رذایل اخلاقی اعراب دوران جاهلیت را به فضایل اخلاقی نزدیک کند.حجت الاسلام خسروپناه با اشاره به اینکه یکی از اهداف بعثت انبیاء الهی ایجاد اخلاق حسنه و نیکوست، گفت: پیامبر اکرم (ص) مبعوث شد تا فضایل و مباحث اخلاقی را تحقق بخشد و از رذایل اخلاقی برحذر دارد.

پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی یادآور شد: شیوه آموزشی حضرت محمد(ص) قرار دادن فضایل و رذایل اخلاقی در کنار یکدیگر نبود که به آنها اشاره کند، به فضایل فرا خواند و از رذایل برحذر دارد که اگر از این شیوه استفاده می کرد هیچ کس دعوت او را استجابت نمی کرد و به سوی دین جذب نمی شد. وی با بیان اینکه حضرت محمد (ص) با دارا بودن ویژگیهای برجسته و توانمندیهای خاص مردم را به سوی دین جذب می کرد و با یک عمل روانشناسانه فعالیتهای خود را ادامه می داد، تصریح کرد: در سوره توبه آیه 128 آمده است که بدانید که خداوند از جنس خودتان برای شما پیامبری می فرستد که رنج افتادن شما برای او سخت و نسبت به هدایت شما بسیار حریص است.  در آیه ای دیگر می فرماید که پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر و نزدیکتر است، یعنی بیشتر از مؤمنان به آنها دلسوز است و می خواهد که آنها هدایت شوند. حجت الاسلام خسروپناه با اشاره به ازدیاد آیات در مورد خصایص و ویژگیهای اخلاقی پیامبر اکرم (ص) افزود: او با مردم بسیار متواضع و فروتن رفتار می کرد تا جائیکه در قرآن کریم سوره شعراء آمده است که ای پیامبر، بالهای خود را برای مؤمنان فرو گستر. این آیه اشاره به تواضع و مهربانی پیامبر اکرم (ص) با مؤمنان دارد. وی در ادامه سیره ای که حضرت محمد (ص) در جذب احزاب و گروههای مختلف استفاده می کرد را بهره گیری از فضایل اخلاقی توصیف کرد.

 

 

 

 

نوشته شده توسط کاظم احمدی در 12:22 |  لینک ثابت   •